Chen Huifen (WA) of Singapore jumps to intercept a pass. (Photo 5 © Lee Jian Wei/Red Sports)

Chen Huifen (WA) of Singapore jumps to intercept a pass. (Photo 5 © Lee Jian Wei/Red Sports)