Soh Rui Yong (#53) celebrates his win in the Men's 5000m. (Photo 1 © Iman Hashim/Red Sports)

Soh Rui Yong (#53) celebrates his win in the Men’s 5000m. (Photo 31 © Iman Hashim/Red Sports)