Tiong Chuan Yao (TMJC #10) trying to dribble his way around Lim Qi Heng (ASRJC #12). (Photo 22 © Clara Lau/REDintern)

Tiong Chuan Yao (TMJC #10) trying to dribble his way around Lim Qi Heng (ASRJC #12). (Photo 21 © Clara Lau/Red Sports)