sunig netball finals nus ntu

Tan Xin Yi (GS) of NUS takes a shot against NTU. (Photo 2 © Lee Jian Wei/Red Sports)