RX (Yishun #4) attempting to drive past his defender. (Photo  © REDintern Chan Hua Zheng)

RX (Yishun #4) attempting to drive past his defender. (Photo 3 © REDintern Chan Hua Zheng)