Kwan Jian Fu (NTU #17) accelerates all the way for the acrobatic layup. (Photo 12 © Low Zheng Yu/Red Sports)