Chan Wei Lin (EJC #6) dribbles the ball towards goal. (Photo 5 © Clara Lau/REDintern)

Chan Wei Lin (EJC #6) dribbles the ball towards goal. (Photo 5 © Clara Lau/REDintern)