Daniel Chew (NP #10) guarding Jing Yang (RP #9) during the match. (Photo 1 © Stefanus Ian/Red Sports)

Daniel Chew (NP #10) guarding Jing Yang (RP #9) during the match. (Photo 3 © Stefanus Ian/Red Sports)