Danial Razif Shah (#5) of VJC in action. (Photo © Chua Kai Yun/Red Sports)

Danial Razif Shah (#5) of VJC in action. (Photo 2 © Chua Kai Yun/Red Sports)