szbball-guangyang-zhonghua-5

Shermin Moh (Zhonghua #8) attempts to stop (Guangyang #14) from making a pass. (Photo 3 © Clara Yuan/Red Sports)