Chiang Ken Ji (SH #7) crosses into the box. (Photo 12 © Iman Hashim/Red Sports)

Chiang Ken Ji (SH #7) crosses into the box. (Photo 12 © Iman Hashim/Red Sports)