Alton Chua (RI #10) obviously enjoying the game.

Alton Chua (RI #10) obviously enjoying the game. (Photo 29 © Jared Khoo/Red Sports)