Zhuang Bao Kun (SH #75) drives in. (Photo 13 © Iman Hashim/Red Sports)

Zhuang Bao Kun (SH #75) drives in. (Photo 13 © Iman Hashim/Red Sports)