Chok Xin Yan attempting a shot during the match. (Photo  © Low Zheng Yu/Red Sports)

Chok Xin Yan attempting a shot during the match. (Photo 2 © Low Zheng Yu/Red Sports)