Yung Jin (SP #0) draws contact on a shot attempt. (Photo  © Chan Hua Zheng/Red Sports)

Yung Jin (SP #0) draws contact on a shot attempt. (Photo 3 © Chan Hua Zheng/Red Sports)