Teo Yi Quan (NYJC #24) slashes to the hoop in transition. (Photo  © Chan Hua Zheng/Red Sports)

Teo Yi Quan (NYJC #24) slashes to the hoop in transition. (Photo 17 © Chan Hua Zheng/Red Sports)