Zhang Zhen Hao (DMN #11) serving the ball during the match. (Photo © Stefanus Ian/Red Sports)

Zhang Zhen Hao (DMN #11) serving the ball during the match. (Photo 8 © Stefanus Ian/Red Sports)