Low Ying Hui (NYGH #32) goes up for a shot. (Photo 6 © Chan Hua Zheng/Red Sports)