Tng Zong Wei (RI #88) going for the loose ball. He later scored the winning goal for RI. (Photo © Chua Kai Yun/Red Sports)

Tng Zong Wei (RI #88) going for the loose ball. He later scored the winning goal for RI. (Photo 6 © Chua Kai Yun/Red Sports)