Zhong Yi (#4043) of Cedar Girls' came in twelfth with a timing of  15:46.72. (Photo © Chua Kai Yun/Red Sports)

Zhong Yi (#4043) of Cedar Girls’ came in 12th with a timing of 15:46.72. (Photo 10 © Chua Kai Yun/Red Sports)