Liu Jia Wei (RI #7) shoots with two defenders guarding him. (Photo 8 © Dylan Chua/Red Sports)

Liu Jia Wei (RI #7) shoots with two defenders guarding him. (Photo 8 © Dylan Chua/Red Sports)