Antrusha (TJ #12) drives up the court on a fast break. (Photo 6 © REDintern Chua Kai Yun)

Antrusha (TJC #12) drives up the court on a fast break. (Photo 6 © REDintern Chua Kai Yun)