IHG-HANDBALL-GIRLS-2

Toh Shao Xuan (Eusoff #94) tries for a shot. (Photo 5 © Clara Yuan/Red Sports)